Chorea

thumb|250px|right|Kruhový tanec, miniatura z rukopisu Roman de la Rose, asi 13. století U Slovanů zvaná chorovod, choro, kolo aj.

Chorea je středověký latinský výraz pro řetězový způsob tance, na rozdíl od tance párového - ve středověké latině ballatio. Oba výrazy se v pramenech začínají rozlišovat ve 12. století.

Chorea bývala doprovázena zpěvem, tančívala se zvolna i rychle, v kruhu otevřeném i zavřeném, v serpentinách nebo i v řadě po libovolných drahách podle toho, kdo tanec vedl. Mohl to být vážený šlechtic nebo uctívaná dáma, případně i žakéř, v lidovém prostředí to býval vyhlášený tanečník, starosvat apod.

Předtanečník někdy vedl i 200 tanečníků. Předzpíval verš (lat. versus nebo pes), tanečníci mu odpovídali refrénem (refractorium, responsorium, ripresa, volta). Volta znamená obrat, pes versus znamená obrácená noha; z toho dnes někteří soudí, že se zpočátku refrén tančil obráceným směrem než verze.

Ve 13. století jsou doloženy chorey prokládané pantomimou menšího počtu osob (1 – 4) uprostřed kruhu. V Románu o růži tančily dvě líbezné dámy tak, že se chvílemi téměř dotýkaly ústy, zatímco jiné dívky při tanci hrály na dřívka podobná kastanětám a na tamburiny, které dovedně vyhazovaly do výše, doprovázeny flétnisty a dalšími hudebníky.

Kategorie: Encyklopedie