Creanza

Ilustrace k tanci Barriera z Carosovy sbírky Nobiltà di Dame (1600)

Italský výraz creanza znamená slušnost, dobré způsoby chování, prostě to, čemu se dřív říkalo móresy. V italských tancích 16. století je creanza (pl. creanze) hodně důležitá věc, Caroso i Negri ji často zdůrazňují, lze říci, že bez dobrých způsobů se tanec prostě neobejde.

Byla to poměrně složitá záležitost, k níž patřilo i náležité vykonávání poklon při vyzývání k tanci, zdvořilost prokazovaná ostatním osobám v sále (kavalír, než došel k dámě, s níž chtěl tančit, musel pozdravit významné osoby v sále), a také líbání rukou při tanci… (viz Negriho povídání O poklonách.)

K dobrým způsobům mimo jiné patřilo to, že kavalír má dámu neustále ctít a uctívat, i tím, že se (a to hlavně při pokloně) nedívá kolem, ale pouze na ni - v podstatě z ní nemá spustit oči, pokud mu to tanec dovoluje.

Objevuje se také ve spojení se výraz Creanza Honorata, což lze přeložit jako dobré způsoby na patřičné úrovni. nebo Creanza Cavaleresca, tedy kavalírské (rytířské) způsoby.

Součástí dobrých způsobů jsou:
gratia1) = půvab, zdvořilost, šarm, elegance, slušnost, laskavost, milost;
decoro = což znamená slušnost, etiketa, slušné chování, dobré způsoby, dekorum, ozdoba, důstojnost, vážnost.

1) V dnešní italštině grazia.

Kategorie: Enc-Cinquecento