Dull Sir John - R

Využití: Renesance, Pirátská

Square dance pro 4 páry, zapsán ve sbírce Johna Playforda The English Dancing Master z roku 1651 a pak v dalších až do r. 1728.
Rekonstrukce: Hana Tillmanová, 2018

Provedení

1. SLOKA
1-4 hlavní páry dopředu k sobě, protější v držení za ruku projdou mezi vedlejšími páry (ty se rozestoupí), za nimi se rozdělí (cast off) a dojdou na původní místa
5-8 vedlejší páry totéž

9 hlavní pánové si mění místa
10 hlavní dámy také
11-12 všichni čtyři mlýnek PR – a jdou půl kruhu na původní místo

13-16 vedlejší páry totéž, ale v závěru se pán postaví za svou dámu

2. SLOKA
1-2 1. pár prochází na 3. pozici – pán mezi 2. párem a dáma mezi 4. párem, zatímco 3. pár jde přímo středem na 1. pozici
3-4 totéž nazpět, ale 1. pár jde přímo a 3. pár prochází mezi páry

5-8 totéž, procházejí analogicky vedlejší páry, všichni skončí tak, že dáma je před partnerem

9-12 hlavní páry: průplet (Hey) → na svá původní místa

13-16 vedlejší páry totéž

3. SLOKA
1-2 páni – cast off, za svou dámou dojdou k té další vpravo
3-4 dámy totéž – opačným směrem

5-8 totéž jako v 1-4 (původní páry jsou zase spolu, ale na protějších místech)

9-10 hlavní páry – back to back s protějškem
11-12 hlavní páry – right and left na svá původní místa

13-16 vedlejší páry totéž

Kategorie: Revize