Dvořanka

Český název čtverylky, po světě známé jako The Lancers nebo Les Lanciers.
Je to jedna z nejpopulárnějších čtverylek 19. století, která vznikla zhruba ve druhé polovině 10. let 19. století v Británii a postupně se rozšířila na kontinent a do zámoří. Ve střední Evropě se objevila pravděpodobně ve 30. letech. Je známa také pod názvem Quadrille à la Cour, z čehož byl pravděpodobně odvozen český název Dvořanka. V českém prostředí je prokazatelně doložena ještě na počátku 20. století.

Jak už to u velmi populárních tanců bývá, i tato čtverylka vykazuje v různých regionech jisté odlišnosti. Česká verze, dochovaná především v publikacích Karla Linka, se navíc liší zcela jinak pojatou čtvrtou částí – Les Visites.

Viz:

Kategorie: Encyklopedie