Estampida

thumb|200px|right|Ilustrace pravděpodobně z Románu o Alexandrovi, Francie 14. století; pro navození dobové atmosféry.

Estampida je provensálský výraz označující hlavní dvorský tanec 14. století. Jeho francouzskou obdobou je estampie, italskou istanpitta či istampita.

Estampida byla procesionálním tancem vážného kráčivého charakteru, je tedy předchůdkyní tanců typu basse danse. Trubadúr Raimbautz de Vaqueiras si pro svou známou píseň Kalenda maya údajně půjčil nápěv jedné estampidy.

Estampidy měly živější dodatky – jimiž byly saltarello, trotto a rotta. Tyto dodatky byly tančeny v živém tempu, výrazně odlišném od samotné estampidy; obsahovaly patrně skoky, běhové kroky a dupání. Saltare latinsky znamená skákat, trotto souvisí se staroněmeckými výrazy pro šlapání, dupání a klusání.

Názory na taneční charakter estampidy nejsou jednotné, někteří badatelé se domnívají, že skladby označené jako estampie k tanci určeny nebyly. Taneční charakter dodatků estampid je ale nepochybný.

Kategorie: Encyklopedie