Fuiarde - R

Využití: Rokoko, Květinový bál

Dansen voor het Haagse Hof c. 1765 (Dorothée Wortelboer)
Nicolas Gautier, XXIV Contredances Angloises Mises à la portée de tout lo Monde… , Haag, 1759

Nahrávka: 6 x (|:A:| + |:B:|), bez předehry (je předtaktí)

Provedení

část A (s repeticí)
1-4 první pán a druhá dáma – výměna místa
5-6 proti sobě – balancé doprava a doleva
5-8 proti sobě – rigaudon
9-16 totéž, 1. dáma a 2. pán

část B (s repeticí)
1-8 figure 8:
1-4 první pár polopreclík z 2. pozice nahoru → skončí na 2. pozici, na správných stranách
5-8 druhý pár polopreclík z 1. pozice dolů → skončí na 1. pozici, na správných stranách
9-16 Chaine anglaise (Right and left)

Původně v třípárové progresi, třetí pár si to ovšem odstojí, maximálně se rozestoupí, když se páry vydají dolů (2. pár má skončit mezi 3. párem)

Kategorie: Revize