Gathering Peascods - popis

(Přesměrováno z hesla Gathering Peascods - T)

Jeden z příjemných anglických country dances, tančených v kruhu (round) - pro libovolný počet párů.

Použité kroky:
double – dvojkrok s přísunem, v přísunu nadhoupnout na špičky
obyčejné kroky

1. sloka:
1-2 všichni v držení za ruce – 8 kroků po kruhu doleva
3 double – každý sám se otočí doleva
4-6 totéž doprava

Ref:
7-8 jenom páni: 4 obyčejnými kroky (směřují lehce doleva) vytvoří uprostřed malý kruh, uchopí se za ruce ve výši ramen, další 4 kroky směřují po kruhu doleva
9 a zacouvají 4 kroky někam mezi dámy
10-12 dámy to po nich zopakují, každá se má dostat zpět po pravici toho svého
13 páni: 1 double doprostřed a tlesknout (dámy stojí)
14 dámy: 1 double doprostřed s tlesknutím, páni zároveň jedním double couvají zpět
15 páni: 1 double doprostřed s tlesknutím, dámy couvají
16 páni se vrátí zpět – buď jen couvnou, nebo otočkou doprava, dámy stojí
17-20 část s tleskáním se ještě jednou opakuje, ale tentokrát začínají dámy.

2. sloka:
Páry se otočí k sobě a provedou figuru sides:
1-2 double – dojdou k sobě pravým ramenem a couvnou zpět
3 double každý sám - otočka doleva
4-6 totéž ještě jednou, ale dojdou k sobě levým ramenem, otočka bude doprava

Ref:
stejný jako v první sloce, ale v opačném pořadí, začínají dámy.

3. sloka:
V párech - zátočka za předloktí - arms
1-3 páry 8 kroků v držení za pravé předloktí - zátočka na původní místa + sólová otočka doleva
4-6 totéž na druhou stranu (levé předloktí, otočka doprava)
Ref: stejný jako v první sloce.

Původ:
Gathering Peascods (česky známý jako Sběr lusků) pochází ze sbírky Johna Playforda "The English Dancing Master" z roku 1651 a je uveden ještě v osmi dalších, naposledy 1690.
Kopie původního zápisu k nahlédnutí zde.

Kategorie: Tance pro zábavu | Tancovačky | Tance - country dances, kontratance