German Redowa - R

Využití: 19. století, Western

Inspirace: Elias Howe, Fifty Contra Dances, Hornpipes, Reels, Jigs, &c. Boston ca. 1880, s. 7
Choreografie: Hana Tillmanová (2022)

Provedení

A (8) + B (8)
1-8 hlavní páry: balancé (4) + turn (4)

9-12 stále hlavní páry: forward (2), back (2)
13-16 half right and left

A (8) + B (8)
1-16 vedlejší páry totéž (všichni jsou naproti!)

C (8) + D (8)
1-4 hlavní páry dopředu (2), s protějškem za obě ruce – glissé, vedlejší se rozestoupí (2)
5-8 hlavní projdou branami ven, rozdělí se a dojdou na místa, odkud vyšli

9-12 hlavní páry: dámy výměna místa PR, zátočka s pánem LR
13-16 hlavní páry: totéž páni

C (8) + D (8)
1-16 totéž vedlejší páry (všichni jsou doma!)

E (16)
1-8 rejdování, dáma couvá (2), pak ji pán podtočí (2), totéž ještě jednou – postup o půl kruhu
9-16 postup o půl kruhu – společné točení
Nebo jiná variace.

Kategorie: Revize