Grave

Grave má v dnešní italštině významy: závažný, přísný, vážný, hluboký, tupý, těžký, pádný.
Pokud je u tanečních kroků a prvků přídomek grave, musí mít jistou důstojnost a většinou se dělá pomalu.

Týká se to např.:
Passo grave, Riverenza grave, Continenza grave aj.; trochu překvapivě se občas objeví i Sciolta grave.

Kategorie: Enc-Cinquecento | Encyklopedie