Hole in the Wall - R

Využití: Rokoko, Květinový bál, Jane Austen, Pirátská tancovačka

Hudba je připisována Henrymu Purcellovi, tanec je zapsán v Playfordově sbírce vydané roku 1695, a pak ještě v osmi dalších až do r. 1728.
Řadový progresivní kontratanec pro libovolný počet párů (longway for as many will)

Provedení
1-4 první pár zatočí dozadu a obejde vně (cast off) druhý pár a pak se středem (lead up) vrací na své místo
5-8 druhý pár totéž – obchází 1. pár (cast up) atd.)
9-10 1. pán s 2. dámou si mění místa
11-12 2. pán a 1. dáma si mění místa
13-14 všichni čtyři v držení za ruce udělají půlkolečko doleva, čímž se dostanou na svá původní místa
15-16 1. pár cast off na 2. pozici, 2. pár postoupí na 1. pozici.

Kategorie: Revize