Inns of Court

Anonym (Bodleian Library)

Výraz Inns of Court znamená právnické koleje.
Jedním z příslušníků londýnského právnického kolegia Inner Temple byl i Anthony Holborne (Holburne), který imatrikuloval roku 1562 na Universitě v Cambridgi.

Na anglických právnických ústavech tvořily v 16. století hudba a tanec důležitou součást společenského života. Znalost tance byla po studentech vyžadována; očekávalo se, že se budou zúčastňovat slavnostních večerů své koleje a že na nich budou tančit. Tyto slavnosti, zvané revels byly pořádány každou sobotu v zimním období, od počátku listopadu (Svátek všech svatých) do Hromnic na počátku února. Tanec nebyl jejich jedinou náplní, oblíbená byla i hra v kostky a další nespecifikované hry.

K povinnému tanečnímu repertoáru patřilo osm tanců, souhrnně zvaných Old Measures; několik studentů si jejich schematické popisy zapsalo do svých osobních poznámek a deníků, jichž se v archivech Inns of Court dochovalo celkem sedm, zhruba z let 1570 – 1670.
Šlo o jednoduché tance, které se studenti mohli naučit i od svých kolegů. Někteří však docházeli k londýnským tanečním mistrům, kde si osvojovali i další soudobý taneční repertoár. Zápisy studentů vypovídají o tom, že se na slavnostech právnických kolejí v průběhu let tančila také galliarda, coranto a blíže nespecifikované country dances.

Protože tanečních zábav na právnických kolejích se zúčastňovaly i dámy (které tehdy samozřejmě členkami koleje být nemohly), lze předpokládat, že tance z repertoáru Old Measures nebyly omezeny pouze na prostředí kolejí a byly provozovány i jinde.

Tance zvané Old Measures:

Inns of Court manuscripts (1570 - 1675)

Oxford, Bodleian Library, MS Rawlinson Poet, c. 1570
Somerset Records Office, DD/WO 55/7, c. 1594
London, British Library, MS Harleian 367, 1575-1625
Oxford, Bodleian Library, MS Douce 280, c. 1606
Oxford, Bodleian Library, MS Rawlinson D .864, c. 1630
London, Inner Temple Records, 1640-75
London, Royal College of Music, MS 1119, 16??

Zajímavé informace o rukopisech Inns of Court lze na internetu najít v článku: Peter a Janelle Durham, Dances From The Inns Of Court.

Kategorie: Encyklopedie