Jamaica - popis

(Přesměrováno z hesla Jamaica - T)

Progresivní longway pro libovolný sudý počet párů.
Velmi často se tančí pouze první sloka tohoto tance, která postačí k potřebnému posunu párů o 1 místo.

Použité kroky:
double – dvojkrok s přísunem, v přísunu nadhoupnout na špičky
obyčejné kroky

Řada pánů stojí proti řadě dam, partneři tedy proti sobě.

1. sloka:
1-2 první pán a první dáma si podají PR, pak LR a vymění si místa - 1 double; dáma projde pod pozvednutýma rukama
3-4 totéž první pán s druhou dámou a druhý pán s první dámou

5-6 nové páry se otočí proti sobě, couvnou od sebe - 1 double a zase se přiblíží - 1 double1)
7-8 první pár (z 2. pozice) obejde křížem 1. pozici (pán pána, dáma dámu) a vrátí se na 2. pozici (pán na pánské, dáma na dámské místo) - (doporučuji 8 kroků)

2. sloka:
1-2 první pán a druhá dáma - celá zátočka za obě ruce (doporučuji 8 kroků)
3-4 druhý pán a první dáma - totéž

5-6 pánové spolu a dámy spolu - celá zátočka v držení za ruce
7-8 partneři spolu - celá zátočka v držení za ruce

Původ:
Tanec Jamaica je zapsán ve sbírce Johna Playforda "The Dancing Master" z roku 1670 a pak ještě ve 14 dalších, naposledy 1728. Někdy se objevuje pod pozměněným názvem Jamaico nebo Jameko.
Kopii původního zápisu lze dohledat zde, po kliknutí na Browse Title Index pod příslušným písmenem.

1) Mohou se přitom stále držet nebo naopak uchopit za ruce své sousedy v řadě, zápis neupřesňuje.

Kategorie: Tance pro zábavu | Tancovačky | Tance - country dances, kontratance