Kuželka - R

Využití: 19. století, Empír – Secese, Western

Kuželka (Kegel-Quadrille, Nine-Pin Quadrille) měla mnoho variant, jež se shodovaly prostorovým uspořádáním a výměnou "kuželky". V praxi se nejlépe osvědčila kotilionová verze podle Karla Linka:

Provedení
Postavení – čtverec o 4 párech, 1 lichý pán uprostřed Proběhne 8 určitých tour, pak lichý pán uchvátí kteroukoli dámu a všichni ve zdlouhavém tempu tančí valčík. Pán, který přišel o dámu, zaujme místo kuželky a tanec se opakuje.

Část A
1-16 velký kruh kolem kuželky, doleva (8 taktů) a doprava (8)

Část B
1-8 kuželka si vybere libovolnou dámu a zatočí se ní PR (4), a pak s protější dámou LR (4)
9-16 dámy kruh kolem kuželky dámy doleva → až na svá místa

Část C
1-8 kuželka si vybere další dámu (ze zbylých) a zatočí se ní PR (4), a pak s protější dámou LR (4)
9-16 páni kruh kolem kuželky dámy doprava → až na svá místa

Část D
1-16 velký průplet, během nějž kuželka uchopí za ruku libovolnou dámu, ta se stává její partnerkou, ostatní rychle utvoří páry
kdo zůstane bez tanečnice, stává se novou kuželkou

Část E
16 taktů valčík či sousedská – až na původní místa – lze s figurou

Analogicky provádí lichá dáma s pány.

Kategorie: Revize