Londýnský rukopis

Původ obrázku bohužel neznám.

Tímto názvem je označován jeden z prvních rukopisů čistě umělecké a taneční hudby. Pochází ze severní Itálie a pod číslem 29987 je uschován v British Library v Londýně (London, British Library, Additional 29987.)

Obsahuje několik madrigalů, jejichž mluva a způsob notace umožní datovat zápis kolem roku 1390, a také zápis 15 monofonních hudebních kousků, které poukazují na tehdy běžnou formu taneční hudby.

Osm z nich je pojmenováno istanpitta, čtyři saltarello a jeden trotto, další dva (Lamento di Tristano a La Manfredina) jsou sice z hlediska tanečnosti poněkud sporné, následuje za nimi ale rychlejší variace - rotta.

Istanpitty Londýnského rukopisu mají názvy, které působí téměř programově: Bellicha (Bojovnice), Parlamento (Rozhovor), Tre Fontane (Tři prameny), Ghaetta (Veselá), In Pro (Prosba), Principio di virtú (Princip ctnosti), IsabellaChominciamento di gioia (Počátek radosti).

Informace o tanci samotném nebo o způsobu jeho provedení ale v Londýnském rukopise nenajdeme.

Na internetu lze ukázky zápisů z Londýnského rukopisu najít zde.

Kategorie: Encyklopedie