Lupi

Livio Lupi da Carravagio, italský taneční mistr období vrcholné renesance.

Je autorem knihy Libro di gagliarda, tordiglione, passo e mezzo, cannarii e passeggi, (vyšla roku 1607 v Palermu), která byla pravděpodobně zamýšlena jako příručka pro taneční mistry; Lupi v ní totiž především udílí rady těm, kteří chtějí učinit tanec svým povoláním. Za důležitou vlastnost tanečního mistra považuje muzikálnost.

Na internetu je dostupná kopie sbírky vydané roku 1607.

Kategorie: Enc-Cinquecento | Encyklopedie | Taneční mistři