Nakladatelé

Dřevoryt Josta Ammana z roku 1568 nám přibližuje práci v tehdejší tiskařské dílně.

Vynález knihtisku se pozitivně projevil i v hudbě – aktivita hudebních nakladatelů byla po celé 16. století úžasná a díky ní se nám zachovaly cenné zdroje renesanční taneční hudby.

Nakladatel tehdejší doby byl vůči autorovi pánem, byl to svobodný obchodník, který se řídil poptávkou, autory si vybíral a ti se o jeho přízeň museli ucházet. Zvláště ty začínající by ani nenapadlo ohrozit úspěšnost prodeje své hudby nějakým trváním na uvedení svého jména.

U mnoha populárních hudebních kousků proto známe jména těch, kteří je vydali tiskem, ale jména tvůrců nám zůstala utajena. A tak bývají někdy u taneční hudby jako autoři omylem uváděni úspěšní obchodníci: nakladatelé Pierre Attaignant z Paříže, Pierre Phalèse z Leuvenu, Tilman Susato z Antverp, toho ovšem některé zdroje uvádějí i jako skladatele.

Kategorie: Encyklopedie