Nizzarda - NI

thumb|250px|right|Nuove Inventioni di Balli: vyobrazení k tanci Nizzarda

BALLETTO ZVANÝ NIZZARDA, TANČÍ SE VE DVOU
a ve více osobách.
Pro slovutnou paní, paní Donnu Constantii de Medici.

BALLETTO DETTO LA NIZZARDA, SI BALLA IN DUE
& in più persone.
In gratia della Illustriss. Signora la Sig. Donna Costantia de Medici.

Nizzarda je rychlý tanec, k němuž nelze dát jistý a nepochybný předpis (regola certa)
tak jako u jiných tanců, protože ji každý ve svém kraji
tančí po svém způsobu. Nicméně porozprávím trochu o tom
nejlepším možném způsobu, aby si kavalír
a dáma mohli spolu zatančit s patřičným půvabem a spanilostí.
Oba dva se tedy nacházejí v čele tance, jak ukazuje
obrázek, a dělají spolu .Rx. breve. A pak promenádu, jdou přitom
dopředu a to dva .P. levou nohou, jeden zoppetto a cadenza
pravou nohou, toto a jeden .S. který se dělá jednou a druhou nohou, stále rychle
se skůčkem. Pak se stranou udělají sottopiedi, na jednu i druhou stranu. A pak
se točí, přitom uchopí dámu oběma rukama; udělá se jeden skok přímo
v tempu hudby, pak pustí pravou ruku a znovu se dělá promenáda.
Točí se dokola, jdou dopředu, mění přitom strany, na jednu i na druhou,1)
a dělají ricacciate. Pak se uchopí pravou paži dámy
svou levou, její levou ruku položí na rameno a uchopí
ji pak pod paží. Dělají skůčky (saltini) v točení a tak pokračují v promenádě
a skůčcích (saltini), tímto nebo jiným způsobem, až do ukončení tance.
Pak spolu udělají .Rx., s půvabem a důstojností.

LA Nizzarda e un ballo allegro, alquale se non si può dar regola
certa, come à gli altri balli, perche ogn'uno nel suo paese
la balla à suo modo, ne discorrerò nondimeno un puoco nel
miglior modo, che farà possibile, accioche il cavaliero e la
dama possano ballar insieme con qualche leggiadria. Si fermano
adunque ambedoi à capo del ballo, come mostrano la
figure, facendo insieme la .Rx. breve, e poi il passeggio. andando
innanzi cioè doi .P. col piè sinistro, & un zoppetto e la cadenza col
piè destro, questo e un .S. che si fa con l'un piè, e con l'altro, sempre allegro
col saltino, poi si fanno per fianco li sottopiedi dall'una parte, & dall'altra, e poi
si voltano intorno, pigliando ambedue le mani della dama, si farà un salto dritto
à tempo di suono, poi si lascierà la man destra, & si tornerà à far il passeggio,
girando attorno, andando innanzi, cambiando hora una mano, & hora
un'altra, facendo le ricacciate poi pigliano la dama col braccio destro sotto al
suo sinistro, & il braccio sinistro di esso, ponendolo sopra la spalla, pigliando
poi sotto'l braccio la dama, e fanno i saltini attorno, & cosi seguitano col passeggio
e i saltini, hora à un modo, & hora ad un altro, sino che'l ballo sia finito,
poi fanno insieme la .Rx. con gratia, e decoro.

Hudba s loutnovou tabulaturou k (tanci) Nizzarda, má tři části. První se dělá dvakrát,
druhá dvakrát a třetí jedenkrát, až do konce tance.

La Musica con la intavolatura di leuto della Nizzarda, è tre parti la prima si fa due
volte, la seconda due, e la terza una volta, fin'al fin del ballo:

1) Použit výraz mano, takže může jít nejen o změnu směru, ale i o přechytávání rukou.

Kategorie: Negri - tance