Prince Rupert's March - R

Využití: Renesance, Květinový bál, Pirátská tancovačka

Zapsán ve sbírce Johna Playforda The English Dancing Master z roku 1651 a ještě v 16 dalších, až do roku 1728.
Rekonstrukce: Hana Tillmanová 2019 (2010).
Řadový kontratanec pro 4 páry (longway for eight) – praxe ukázala, že 3 páry to mají pohodlnější

Provedení

1. SLOKA:
1-4 páni vedou dámy, zatočí doprava, udělají kolečko a vrátí se na svá původní místa
5-6 první pán zatočí dozadu doprava kolem dam, ostatní následují a skončí: první před posl. dámou, druhý před svou a třetí před první, skončí čelem k dámám
7 dámy se otočí o 180° a jdou doleva "ke zdi", pánové je následují
8 dámy se otočí o 180° → výměna míst jedním double
9-12 jako 5-8: 3. pán (z 1. pozice) zatočí dozadu doprava kolem dam, každý skončí před svou...

2. SLOKA:
1-4 páni vedou dámy, zatočí doleva, udělají kolečko a vrátí se na svá původní místa
5-6 ženy dělají totéž, co v 1. sloce páni, skončí tedy první před čtvrtým atd.,
7-8 totéž jako 7-8 v 1. sloce; "ke zdi" vyrážejí pánové doprava, dámy za nimi
9-12 dámy se vracejí na svá původní místa – pochodem za 3. dámou, atd.

3. SLOKA:
1-4 páni vedou dámy, zatočí doprava, udělají kolečko a vrátí se na svá původní místa
5-6 páni za 1. pánem zatočí doprava a pochodují za řadu žen, dámy zároveň, za 1. dámou zatočí doleva (down) a pochodují z druhé strany proti mužům
7 páni dopředu, dámy couvají
8 výměna místa
9-10 jako 5-8, ale opačně: dámy kolem pánů nahoru
11-12 dámy dopředu, páni couvají, a výměna místa

Kategorie: Revize