Rabbi Hadsen Ben Salomo

Je to snad jediný středověký učitel tance, jehož jméno se nám dochovalo. Roku 1313 vyučoval tanec kongregaci kostela sv. Bartoloměje ve španělské provincii Tauste1)

1) BAROCHOVÁ, Hana, Taneční mistr a jeho role v historii tance, Geneze a proměny tanečního a baletního mistra v průběhu 15. – 18. století, diplomová práce, HAMU Praha 2000, s. 12.

Kategorie: Encyklopedie | Taneční mistři