Schottisch Quadrille - R

Využití: 19. století, Secese, Western

podle: LILLER, Johann Nicolaus, Tanz-Kunst, Leipzig 1842; s. 26
http://www.libraryofdance.org/manuals/1842-Liller-Tanz_Kunst_%28Dresden%29.pdf

Pro 2 páry

Hudební část 1 (40 taktů)

hudba A:
1-2 páry (ve voltovém držení) k sobě a od sebe
3-4 dotočení v obkročáku na protější místo
5-8 totéž

hudba B:
1-2 páry v klasickém držení k sobě a od sebe
3-4 dámy si mění místa PR, dojdou k druhému pánovi
5-8 totéž -> všichni skončí doma

hudba A
1-8 stejně jako poprvé

hudba C
1-8 zátočka se svou dámou, obě ruce
3-4 podtočení dámy
5-8 zátočka s druhou dámou a její podtočení

hudba A
1-8 stejně jako poprvé

Hudební část 2 (56 taktů)

hudba A:
1-2 postup o ¼ kruhu v polkovém točení
3-4 v obkročákovém točení na protější místa (to celé = scottische walzer~~)
5-8 totéž, s návratem domů

hudba B:
1-2 pán uchopí oběma rukama protější dámu a tančí s ní ven a dovnitř
3-4 podtočí ji
5-8 totéž se svou dámou

hudba A
1-8 stejně jako poprvé

hudba B
1-8 stejně jako poprvé

hudba C:
1-4 chaine des dames: dámy na protější místa (2), zátočka s pánem (2)
5-8 v klasickém držení (nové) páry k sobě a nazpět (2), společné točení (2)
9-16 totéž nazpět

hudba A
1-8 stejně jako poprvé

Hudební část 3 (32 taktů)

hudba A:
1-2 páry rovně k sobě dopředu (1), pán přejde k protější dámě (2)
3-4 točení v obkročáku (dáma se vrací domů)
5-8 totéž

velký průplet, hudba B:
1-2 výměna místa v párech PR
3-4 zátočka LR s protějším pánem (postoupili pouze o jedno místo!)
5-6 výměna místa PR (začíná s pánem, s nímž se právě točila LR)
7-8 jako 3-4, LR se svým partnerem na protějším místě
9-16 jako 1-8, začíná se z protějších míst a vrací se domů

hudba A 1-8 stejně jako poprvé

Kategorie: Revize