Scotch Cap - popis

(Přesměrováno z hesla Scotch Cap - T)

Kontratanec - longway - pro tři páry. Páry stojí za sebou.

Použité kroky:
double – dvojkrok s přísunem, v přísunu nadhoupnout na špičky
slips - cvalové kroky stranou

1. sloka:
1-2 pán vede svou dámu dopředu jedním double a jedním double dozadu
3-4 totéž znovu

5 dvě horní dámy (první a druhá) se po diagonále natočí ke dvěma spodním pánům (druhý a třetí), udělají úkrok dozadu a dopředu
6 vymění si místa
7-8 první pán a třetí dáma – výměna místa

9-10 jako 5-6: opět horní dámy a spodní pánové (což jsou jiní než poprvé!)
11-12 1. pán a 3. dáma (jiní než poprvé!) – výměna místa
Tato sloka se opakuje třikrát, čímž se všichni opět dostanou na původní místa k původním partnerům.1)

2. sloka:
1-2 sides – partneři: pravými rameny k sobě (1 double) a zpět (1 double)
3-4 totéž znovu, levými rameny k sobě

5-6 páni se v řadě chytí za ruce, dámy také, 1 double (nebo 2 kroky) couvají, 1 double dopředu – prostřední, ti krajní udělají oblouček ven a skončí otočeni k sobě
7-8 zátočky: 1. a 3. pán, 1. a 3. dáma, 2. pán a 2. dáma

9-10 vytvoří řady jako předtím, opět couvají (prostřední více) a jdou k sobě
11-12 zátočky za obě ruce – každý pán se svou dámou

3. sloka:
1-2 arms - partneři - zátočka za pravé předloktí, jdou doleva a skončí na svém místě
3-4 totéž, ale jdou doprava a dotýkají se levým předloktím

5 páni v řadě cval doleva (up), dámy opačně (down)
6-8 průplet: začíná PR – 3. pán s 1. dámou (jsou vprostřed), popojdou k dalším (ti doposud stáli), s nimi LR, dojdou ke svému partnerovi a s ním udělají zátočku a skončí na původních místech

9 opět cval v řadách – páni doprava (down), dámy doprava (up)
10-12 průplet: začíná LR – 1. pán s 3. dámou (jsou vprostřed), popojdou k dalším, se svým partnerem pak udělají zátočku tak, aby skončili na svých místech

Původ:
Tanec Scotch Cap or Edinburgh Castle je zapsán ve sbírce Johna Playforda "The English Dancing Master" z roku 1651 a pak ještě v 10 dalších, naposledy 1698.
Kopie původního zápisu k nahlédnutí zde.

1) Tančívá se i ve zjednodušené verzi, kdy se po prvních výměnách místa titíž vrátí stejnou cestou domů, pak stačí sloku zatančit jen jedenkrát.

Kategorie: Tance pro zábavu | Tance - country dances, kontratance