Sempio

Italský výraz pro jednoduchý krok, plurál sempii; anglická obdoba je simple, francouzská semple. Je to obecné označení a většinou neznamená nějaký určitý krok, v různých tancích může mít různou podobu, kterou je třeba upřesnit.

Jednoduchý krok (a jeho odlišení od dvojkroku - doppio, double) je velmi důležitý v tancích 15. století typu bassa danza (basse danse, baixa), neboť tyto tance jsou tvořeny především střídáním jednoduchých a dvojitých kroků (a doplněny poklonami a úkroky). Podobně i pavana, jeden z nejoblíbenějších tanců 16. století (rovněž nízký tanec) je tvořena sledem dvou jednoduchých kroků a jednoho dvojkroku; rozumí se pavanového jednokroku a dvojkroku, které mají být doprovázeny "pavím nadouváním" - pavoneggiare.

Kategorie: Encyklopedie