Symetrie

Ve středověku byla symetrie v tanci naprosto podružnou a opomíjenou záležitostí. Renesanční taneční mistři sice kladli důraz na rovnoměrné a vyvážené využití taneční plochy, symetrie však přitom nebyla rozhodující.
Symetrie se v tanci začíná výrazněji objevovat až ke konci 16. století, výslovným požadavkem se ale stala až ve století sedmnáctém – v období baroka.

Kategorie: Encyklopedie