Teatro salone italiano

Během svého studia hudební vědy (FF UK v Praze) jsem pod vstřícným a inspirujícím vedením prof. Marty Ottlové vypracovala bakalářskou práci nazvanou Teatro salone italiano v Praze, kterou jsem úspěšně obhájila 23. června 2014.
Práce je věnována jedné z nejzajímavějších vinohradských arén 19. století, stálému tanečnímu a varietnímu divadlu, které založil italský divadelní podnikatel Eugenio Averino roku 1875. Divadlo fungovalo několik let a výrazným způsobem obohatilo pražský kulturní život.

Svou bakalářskou práci předkládám zájemcům k nahlédnutí zde.

Kategorie: Autorské texty