Triolet - R

Využití: Empír, Biedermeier

Zapsán ve sbírce: Eduard David Helmke, Neue Tanz- und Bildungsschule, 1829, s. 230-231 (popis)
Pro dvě trojice, původně pán a dvě dámy.

A1
1-8 v držení za ruce v kroužku doleva

A2
9-16 totéž doprava, řady skončí proti sobě

B1
17-24 páni si podají PR a zátočka protější pravou dámou LR, s druhou protější dámou PR, výměnou místa s pánem LR se vrátí na své místo

B2
25-28 dámy – mlýnek PR
29-32 dámy – mlýnek LR, skončí na svých místech

C11)
33-36 řady k sobě a od sebe
37-40 Dos-à Dos

C2 41-48 1. trojice prochází pod zvednutým rukama 2. trojice, začne dáma vpravo pod rukou protější dámy a pána, zezadu pod rukou pána a druhé dámy, trojice se rozejdou k novým partnerům

Hudba – jakákoli čtverylka o 6-tours ve 2/4 taktu.

1) Dnes je zvykem tančit tuto část takto, Helmke má v původním zápisu napřed Dos-à Dos a potom balancé.

Kategorie: Revize