Tythe Pig - R

Využití: Jane Austen, Květinový bál, Pirátská tancovačka

Je zapsán ve dvou Playfordových sbírkách, vydaných roku 1695 a 1698.
Řadový progresivní kontratanec pro libovolný sudý počet párů (longway for as many will).

1-2 back to back 1. pán a 2. dáma
3-4 totéž 2. pán a 1. dáma
5 1. a 2. pán spolu – tleskání, zároveň i dámy
6 partneři se rychle otočí k sobě a tleskají spolu
7 1. pár vnějškem na 2. pozici (cast off), 2. pár postoupí (lead up)
8 1. pár postoupí středem (lead up), 2. pár cast off
9 1. pár znovu cast off na 2. pozici, 2. pár postoupí (lead up)

To celé se stále opakuje.

Kategorie: Revize