Výuka tance

Aktuální přehled termínů výukových akcí a plesů – na blogu Donna Mobile.

Hlavní témata tanečních kurzů, seminářů a plesů:

Vrcholná renesance - 16. století
Country dances / Kontratance v proměnách času
Rokoko / Osvícenství
Empír - přelom 18. a 19. století
Dlouhé 19. století

Formy výuky:

Výuka tanců na Jarním empírovém plese, Brno 17.3.2018

Týdenní letní kurzy zaměřené na tance z období renesance a 19. století.

Kontratance v KD Mlejn – oblíbené série nedělních podvečerních lekcí. Probíhají ve třech samostatných kurzech po 6 tříhodinových lekcích: podzimní od října do prosince, zimní běh v lednu až březnu, jarní od března do května.

Renesanční taneční – páteční večery (v Tyršově domě), zaměřené k osvojení a procvičení bálového repertoáru.

Dobové plesy – zaměřené přímo ke konkrétnímu období nebo představující taneční repertoár napříč staletími. Jednodušší tance bývají vyučovány přímo na místě.

Přehled tanečních příležitostí včetně výukových naleznete na blogu DONNA MOBILE.

Přehled již realizovaných výukových akcí a plesů.