02 - O baretu a poklonách

Nuove Inventioni di Balli: vyobrazení k Regola II z Trattato Secondo

REGOLA II.
O způsobu, jímž se lze naučit pravidlo, které se používá pro snímání baretu
a jeho držení v ruce po smeknutí, jak ukazuje předložený obrázek. A pak o poklonách (Riverenze).
Nejprve o té velké (grave), která se dělá v tancích (baletti) levou nohou
a při tančení gagliardy i pravou nohou.

REGOLA II.
Del modo, nel quale s'ingegna la regola come si dimostra nel presente disegno, che si usa
nel cavarsi la beretta, e nel tenerla in mano doppo cavata è poi delle Riverenze,
& prima delle grave che si fanno col piede sinistro alli baletti,
e poi col piede destro balando la gagliarda.

Jedním z efektů, které jsou velmi důležité při provádění krásných a náležitých způsobů1)
a které se v tancích (balli) dělají nejdříve, je snímání baretu, poněvadž
mužům slouží ke vzájemnému vzdávání úcty,
a to i mimo tanec. Tedy, jsou rozmanité způsoby a zvyky
při snímání baretu z hlavy, stejně jako při jeho držení v ruce po sejmutí;
o některých ze zmíněných způsobů pojednávat nebudu, abych nebyl příliš zdlouhavý.
Pohovořím ale o velmi krásném způsobu, který se má při snímání dodržovat a který má ten náležitý
půvab (gratia), jehož si žádá pohled přihlížejících. Proto snímá-li se baret z hlavy
a bude se pak držet v ruce, uchopí se jemně za okraj nebo
obroubení, se správným klesáním paže, podle potřeby buď pravé nebo levé. Drží se
obrácený s dýnkem směrem ke stehnu na té straně těla, kde byl sejmut, protože
tento způsob udělá na přítomné krásný dojem a zabrání každé poznámce
o špatném provádění, k níž by mohlo dojít. Důstojná poklona (riverenza grave) se dělá tak, že levá noha je
vpředu u špičky pravé nohy ve vzdálenosti tři prsty od sebe. Doporučuji,
aby špičky obou nohou směrovaly trochu ven a
nohy a kolena ať jsou pěkně rovné. Baret se smekne tak, jak bylo řečeno,
a potom se levá noha táhne rovně dozadu tak, aby se její špička
ocitla téměř v páru s pravou patou, a má se držet dobře srovnaná na zemi.
Tělo je vzpřímené a zastaví se nad nohou, která je vzadu; když se ona levá táhne dozadu,
zastaví se uprostřed taktu hudby (tempo di suono). Pak se sníží a trochu rozevře kolena,
a tělo doprovází co možná největším půvabem.2)
Poklona (Riverenza) začíná a probíhá v jednom taktu (tempo) gagliardy. Podle stejného řádu
se tato poklona (riverenza) dělá i pravou nohou. Nechci opomenout upozornění, že
riverenza breve se dělá s uvedenými skutky za poloviční dobu, než ta důstojná (grave).

UNo de gli effetti che più importi nell'uso delle belle, & honorate
creanze, & che prima nei balli intervenga, è il cavarsi la beretta come
quello che fù trovato dalli huomini per honorarsi, & riverirsi
l'un l'altro fuori de balli. Variè sono dunque le maniere, & i costumi
si nel cavare la berretta di testa, come nel tenerla in mano, doppo cavata;
non starò à trattare d'alcuna delle dette maniere per non essere, troppo lungo.
ma tratterò del più bel modo, che si deve tenere per cavarla con quella miglior
gratia, che alla vista de riguardanti si richiede, onde per cavarla di testa,
& per tenerla in mano si prenderà la berretta gentilmente per la piega overo
giro, calando benè il braccio, ò dritto ò, sinistro; Secondo l'occorrenze, tenendola
volta col fondo verso quella parte della coscia, dove si farà cavata percioche
in questa maniera farà bella vista a gli assistenti, è si verrà à fuggire ogni nota
di vitio, che potesse esser apposta la riverenza grave si fà stando col piede sinistro
innanzi alla punta del pie destro discosto tre dita l'un dall'altro, avvertendo
che le punte d'amendue li piedi stiano un poco in fuora; accioche le
gambe, & le ginocchia stiano ben dritte. Si caverà la beretta, come si è detto;
è doppo si tirerà il piede sinistro indietro, à dritta linea; tal che la punta di esso
sia quasi alpari del calcagno destro, tenendolo ben spianato in terra, e fermando
la vita dritta sopra il piede, che resta indietro, nel tirare indietro esso sinistro
si femerà mezo tempo di suono, poi s'inchinerà alquanto aprendo le ginocchia,
& accompagnando la vita con quella gratia, che meglio saprà; si principierà,
& fornirà la riverenza in un tempo di gagliarda, & co'l medesimo ordine
si farà essa riverenza co'l piè destro. Non voglio lasciare d'avertire, che
la riverenza breve si fa nella metà del tempo della grave con la detta attione.

1) Creanza honorata – lze přeložit jako dobré způsoby osob na patřičné úrovni. V odpovídajícím pravidle je v úvodu zmiňuje i Caroso.

2) Je zvláštní, že Negri tu na rozdíl od Carosa nepopisuje dokončení poklony, totiž vzpřímení těla a spárování nohou. Někde asi vypadl kus textu, protože inspirace Carosovou předlohou je zřejmá. Další Negriho popis provedení riverenza grave ovšem najdeme v Trattato Terzo v Regola I – Riverenza grave a tam už spárování nohy a vzpřímení těla je, stejně jako u Carosa.

Kategorie: Negri - Regole 2