03 - Continenze gravi, & minimè

PRAVIDLO třetí - O continenze velké a malé.

REGOLA III - Delle due continenze gravi, & minimè.

První continenza, velká (grave), má začínat tímto způsobem:
nechť se dělá jako Riverenza grave, která se začíná
a končí ve čtyřech celých dobách (battute perfette) hudby. Kavalír
má levou nohou pohnout doleva o čtyři prsty
a připjit patu pravé nohy směrem k levé k jejímu středu.
Při dělájní tohoto skutku má trochu snížit tělo dolů
a pozvednout se tak půvabně, jak bude moci, jak bylo řečeno už při dělání
Riverenza grave; má se přitom trochu se přitom pyšnit (nadouvat jako páv) tím směrem,
kterým to dělá. Tento efekt se dělá s malým pozvednutím stranou tím směrem,
kde continenza končí. A nemá se dělat tak jako u těch, kteří mají ve zvyku
opomíjet půvabné poklesnutí a pozvednutí, a ponechávají nohy spárované; tento způsob
je velmi nezdvořilý a hulvátský, i když je proveden v tempu a dobře, je tedy třeba mít k němu odpor.
Druhá Continenza, zvaná malá (minima), se musí vejít do poloviny
doby té výše řečené; jedna tato continenza se dělá ve dvou dobách (battute) a musí být
provedena se všemi skutky a způsoby, které byly vyloženy výše.

LA prima continenza grave si hà da cominciare in questo modo;
fatta che si haverà la Reverenza grave, la quale s'incomincia, &
finisce in quattro battute perfette, di musica, & col piede sinistro;
Il Cavaliero ha da muoversi al fianco sinistro per quattro
dita, aggiungendo il calcagno del pie destro verso la parte di mezo del sinistro;
& nel far questo atto ha da abbassarsi alquanto in giù con la persona
alzandosi più gratiosamente, che potrà, come già ho detto nel fare della
Riverenza grave, & pavoneggiandosi un poco verso quella parte, ove
si fa; il qual effetto suol farsi con alzarsi alquanto col fianco da quella parte,
ove si finisce la continenza, & non fare, com'altri sogliono, è quelli
tralasciando di calare, & alzare con gratia restino à pie pari, il qual modo,
è assai sgarbato, ancor che si facesse à tempo, & bene: però è da essere schiuato.
La seconda continenza, che è detta minima, deve essere divisa per la metà del
tempo di quella di sopra, facendosi due battute per continenza, & deve essere
fatta con tutti gli atti, & modi di sopra detti.

Kategorie: Negri - Regole 3