07 - Continenze Breve & Semibreve- ND

PRAVIDLO SEDMÉ.
Continenze Breve a Semibreve.

REGOLA SETTIMA.
Delle Continenze Breve, & Semibreve.

D. Prosím Vaši Milost, aby mi pověděla, proč u těchto dvě Continenze,
jednu nazývá Breve a druhou Semibreve.

D. IO prego U.S. che mi voglia dire perche queste due Continenze,
l'una la domandi Breve, & l'altra Semibreve.

M. Jsem potěšen. Máš tedy vědět, že krátká (breve) se má dělat s oním
půvabem (gratia) a tím způsobem, o němž jsem ti pověděl jinde. Tato má ale být
dělána v tempu dvou dokonalých úderů (battute perfette) hudby, což je jedna breve,
tato se dělává ve většině tanců (balletti) a z tohoto důvodu
se nazývá Breve. Nyní přejdu k tomu, abych ti pověděl o Semibreve. Ta se
dělá podle téhož řádu, je ale rozvržena do jednoho úderu (battuta) a kvůli
tomu se nazývá Semibreve, protože je o polovinu kratší než Breve. A zde
ukončím povídání o čtyřech Continenze a přejdu k pojednání
o Passo Puntato Semigrave.

M. Io son contento, però dei sapere, che la Breve si dee fare con quelle
gratie, & modi, si come t'hò nell'altre detto; ma questa hà d'esser
fatta à tempo di due battute di Musica perfette, ch'è una Breve, la
qual và fatta alla maggior parte de i Balletti; e per questa ragione
si domanda Breve. Hora venendo à dirti della Semibreve, ella và
fatta con il medesimo ordine, ma però divisa in una battuta, & per
questo si chiama Semibreve, ch'è la metà meno della Breve. Et quì
fò fine di parlarti delle quattro Continenze, & passerò à trattare
del Passo Puntato Semigrave.

Kategorie: Nobiltà - Regole