07 - Passi gravi alli Balletti

REGOLA VII – PASSI GRAVI ALLI BALLETTI
O důstojných krocích v tancích (balletti).

Passi gravi v tancích se všechny dělají na jednu dobu taktu (battuta di tempo). Pohne se
levou nohou a ta se posune dopředu, tak jak bylo právě řečeno
u Puntaty grave, pak vykročí pravá noha a udělá totéž,
co předtím levá, to vše s půvabem a spanilostí, a s jemným doplněním
účastí celého těla, které se nese hrdě (pavoneggiandosi). Upozorňuji, že
špičky i nohy se mají vést rovně a kolena mají být pěkně rovná a uvolněná.

I passi graui alli Balletti si fanno tutti in vna battuta di tempo, mouendo
il piè sinistro, & spingendolo innanzi, come appunto s'è detto
della Puntata graue; poi passando il piè destro, si farà il medesimo
che s'è fatto del sinistro: & tutto con gratia, & vaghezza, accompagnandoli
alquanto con la persona, & pauoneggiandosi: auertendo di portar
le punte de i piedi dritte, & le ginocchia ben distese.

Kategorie: Il Ballarino - Regole