10 - Passi Naturali - ND

PRAVIDLO DESÁTÉ.
Způsob, jak se naučit přirozené kroky (Passi Naturali)
Semibrevi.

REGOLA DECIMA.
Il modo d'imparare i Passi Naturali
Semibrevi.

D. Z jakého důvodu (pane Mistře) nyní používáte
toto pojmenování přirozený krok (Passo Naturale) a ne Passo
Grave
, jak se říkalo dříve, a povězte mi laskavě, odkud
je odvozeno.

D. PER qual cagione fatte chiamare (Signor Maestro) hora
questo nome di Passo Naturale, & non di Passo
Grave, come diceva prima, & dicami di gratia donde
sia derivato.

M. Zprostím tě nyní této pochybnosti a povím ti, že tento
krok (Passo) máme naučen od přírody a z vlastní přirozenosti1), jak všichni vidíme,
když chůva či matka, které strojí či kojí
hošíčka nebo dívenku2). Když dospěje do sedmého či osmého
měsíce, začíná jej oblékat, a když je oblečen, dá jej
na zem na obě nohy a bude jej držet v podpaží nebo nějak
za šaty; proto první pohyb, který udělá, bude pozvednutí nohy
a pak ji sám od sebe položí rovně na zem. Toto se nazývá jeden krok (passo).
Pak druhou nohou, kterou má vzadu, udělá totéž, přičemž kráčí
dopředu, a toto už jej neučí chůva ani
matka, je dáno že příroda a přirozenost3) ho samy vedou dělat uvedené pohyby a ne
výše zmíněné ženy, jak se učí řeč. Dej například
zmíněného hošíčka do řemení a uvidíš, že bude kráčet sám od sebe.
Ovšemže se tento pohyb logicky může nazývat přirozený krok (Passo Naturale),
od toho je odvozen. A semibreve proto, že se dělá v tempu
jednoho úderu (battuta) Semibreve. Uvedené kroky (Passi) se dělají v promenádách (Passeggiare)
v cascardách a dalších tancích (Balli), a ještě i mimo
tanec (Ballo) při procházení se (Passeggiare). Toto ti ovšem prozatím
musí stačit, tuto pochybnost máš vysvětlenu.
Půjdu dále a vyložím ti, jak
se mají dělat Passi
Minimi
.

M. Hor hora ti vengo à solverti questo dubbio; ti dico, che questo
Passo ci è dalla propria, natura insegnato, come tutti veggiamo,
quando una Balia, od una Madre, che azzinano, overo allatino
un putto, ò putta, pervenuto ch'egli sia al settimo, overo all'ottavo
mese, lo incomincierà à vestire, & vestito che sarà, lo metterà
in terra con amendue i piedi, & lo terrà sotto le braccia, ò maniche
del vestito, onde il primo moto che farà, sarà d'alzare il piede,
& poi da se l'appianerà in terra; & questo si chiama un passo.
Dopò con l'altro piede, che havrà indietro, farà il medesimo caminando
innanzi, & questo già non gli lo impara la Balia, nè men la
Madre, atteso che la natura da sè gli fà fare detti moti, & non le
predette donne, si come gl'imparano il parlare; & per isperienza,
poni il detto putto in una carrucula, vedrai che da sè caminerà.
Et però questo moto si può chiamare legittimamente Passo Naturale,
& da quì è derivato. E Semibreve, perche và fatto à tempo
di una battuta Semibreve; & detti Passi vanno fatti al Passeggiare
alle Cascarde, & altri Balli, & anco fuora del
Ballo al Passeggiare. Et però questo per hora ti
dee bastare, havendoti dechiarato questo dubbio.
Passerò oltre à dechiararti come
debbon farsi i Passi
Minimi.

1) Slovo natura v italštině (podobně jako v mnoha jiných jazycích) znamená jak příroda, tak přirozenost.

2) V tomto případě došlo za čtyři století k drsnému jazykovému posunu. Mužskému tvaru putto sice dnešní italština stále ponechala roztomilé významy hošík, chlapeček, andílek, amor, amorek, ženská podoba je už ale zcela jinde: putta = děvka, kurva, dorota.

3) Viz pozn. č. 1.

Kategorie: Nobiltà - Regole