16 - Doppio grave

PRAVIDLO šestnácté - O způsobu dělání velkých kroků a nejprve o velkém dvojném kroku.

REGOLA XVI - Del modo del fare i dopij, & prima del doppio grave.1)

Velký dvojný krok (Doppio grave) se dělá v rozmezí dvou dob (battute) tak, že se udělájí tři passi gravi; začíná se
levou nohou a ve čtvrtém kroku (passo) se přisune pravá noha.
Trochu se ohnou kolena pokaždé, když nohy dospějí do páru, trochu se pozvednou
paty a půvabně se zase klesne. Tělo se stále drží
půvabně vzpřímeně. Upozorňuji, že se pohybuje buď dopředu
nebo dozadu vždy tou nohou, která dospěla do páru; způsobem, o němž se hovoří v druhé
části (secondo trattato), kde je představen způsob graciézního provedení tanců.

Doppio grave si fa nello spacio di due battute co'l fare tre passi gravi, cominciandoli
co'l piè sinistro, & aggiungendo al quarto passo il piè destro, e
piegando un poco le ginocchia ogni volta che si giungeranno al pari, & alzando,
& abbassando poi con gratia alquanto le calcagna, e i piedi, & sempre portando
la persona dritta con leggiadria, avertendo di mover sempre, ò innanzi,
ò indietro quel piede che si giunge al pari nella maniera, che si dirà nel secondo
trattato, dove si mostrerà'l modo di far leggiadramente i balli.

1) Popis až na maličkosti odpovídá popisu Doppio grave z Carosovy sbírky Il Ballarino.

Kategorie: Negri - Regole 3