18 - Ripresa grave

PRAVIDLO osmnácté - O způsobu dělání velké ripresy.

REGOLA XVIII - Del modo di fare la ripresa grave.1)

Riprese gravi se dělají tak, že osoba stojí na spárovaných nohách (à piè pari), nejprve pohne
levou nohou stranou na čtyři prsty vzdáleně od pravé, potom trochu pozvedne
obě paty, pak přiblíží pravou k levé, obě dvě mají klesnout
spolu. Na každou celou(?) dobu (battuta perfetta) se má dělat jedna ripresa, jak
můžete vidět v hudbě; dělají se větší nebo menší, jak to v kterém
tanci vychází.

LE riprese gravi si fanno trovandosi la persona à piè pari, e movendo prima'l
piè sinistro per fianco quattro dita distanti dal destro, & dopò levando alquanto
amendue le calcagna; poi giungendo'l destro al sinistro gli hà da calare
amendue insieme, & ad ogni battuta perfetta s'ha da far una ripresa, come
si può vedere nella musica; facendone più, & meno, secondo, che si troverà
ne i balli.

1) Popis je prakticky totožný s popisem Ripresa grave z Carosovy sbírky Il Ballarino.

Kategorie: Negri - Regole 3