28 - Doppio alla Francese - ND

REGOLA XXVIII.
O dvojkroku (Doppio) po Francouzsku.

REGOLA XXVIII.
Del Doppio alla Francese.

D. Pokud se nemýlím, nezbývá vám ohledně těchto dvojkroků nic více, než povědět mi
o těch po francouzsku.

D. SE io non erro, non vi resta più intorno à questi Doppi dirmi,
se non di quello alla Francese.

M. Tak to vpravdě je. Proto ti povím, že onen dvojkrok po francouzsku (Doppio alla Francese)
se dělá tímto způsobem: tedy když máš nohy u sebe,
levou nohou uděláš jeden Trabucchetto dozadu a jeden pravou doprava.
Pak vykročíš dopředu, uděláš tři kroky, a v posledním,
takže budou čtyři, přidružíš pravou nohu k levé, a při tom
připojení trochu spustíš a pozvedneš paty, a znovu
je spustíš, tak jak bylo řečeno při dělání Continenzy. Tímto způsobem
se to dělá. Řeknu ti o tom ještě více, ale přejdu k dalším pohybům.

M. Cosi è vero. Onde ti dico, che questo Doppio alla Francese
và fatto in questa maniera, cioè; ritrovandoti i piedi uniti, col
piè sinistro farai un Trabucchetto in dietro, & un col destro al fianco
destro; poi caminerai innanzi, & farai tre passi, & all'ultimo,
che saranno quattro, unirai il piede destro al sinistro; & in quel
che tu unisci, calerai un poco, & alzerai le calcagna, & di nuovo
le calerai, come s'è detto nel far la Continenza; & in questo modo
và fatto. Ne di ciò ti dirò altro, ma passerò ad altri moti.

Kategorie: Nobiltà - Regole