30 - Cinque Passi in Gagliarda

REGOLA XXX - DE I CINQUE PASSI IN GAGLIARDA.

Ačkoli postaru měl být tento výraz Cinque Passi1)
správný, nevypadají tak, ledaže jako čtyři
a Cadenza. Nebudu tedy ani já narušovat tento zavedený řád,
protože nechci vypadat jako někdo, kdo chce předčit ostatní, a nazývám je tedy
stejným obecně používaným jménem Cinque Passi. Dělají se tímto
způsobem: nejprve se udělá jeden Zoppetto s pravou nohou na zemi, levá se unoží
dopředu, pak se spustí a pravá se pozvedne vzadu, její špička
se dá k levé patě, ihned se zvedne levá, která
klesne na místo, kde se nacházela předtím, a znovu se pozvedne pravá, ale
dopředu, ta když potom klesá, dá se dozadu a udělá se Cadenza.
Půvab se tomu dodá tím, že se poněkud rozevřou kolena, pravá noha zůstane vzadu.
Pak se opačně udělá totéž, nejprve Zoppetto
levou s unožením pravé dopředu. Upozorňuji, že nohy se mají držet stále
pěkně rovné, špičky nohou nízko a paže spuštěné,
ale hrdě s pavím nadouváním v obratech a pohyby pravé (paže); bylo by ošklivé na pohled mít ji
stále napjatou. Nechť dělá pohyby prsty, tělo ať je
vzpřímené a hlava vztyčená.

Ancorche anticamente si sia corrotto questo vocabolo
di Cinque Passi, non essendo essi in effetto se non quattro & la
Cadenza: non dimeno seguendo anch'io in ciò l' istesso ordine,
per non voler dimostrar di soprafar gli altti, ho voluto nominarli per lo
stesso nome communemente vsato Cinque Passi: i quali si fanno in questo
modo. Prima si fa vn Zoppetto col piè destro in terra, inarbor ando il sinistro
innanzi; poi calando, si alza il destro indietro; & ponendo la punta
di esso al calcagno del sinistro, si alza immantinente esso sinistro il quale
calandosi al luogo doue si trouaua prima, si alza di nuouo il destro, ma
dinanzi; & dopò abbassandolo, & tirandolo indietro, si fa la Cadenza,
col darle gratia allargando alquanto le ginocchia, restando col destro indietro;
Dopò per contrario si farà il medesimo, facendo prima il Zoppetto
col sinistro, & inarborando innanzi il destro. Auertendo di tener sempre
le gambe ben distese, con le punte de' piedi basse, & le braccia calate,
ma pauoneggiandosi alle volte il destro; poi che brutta vista farebbe tenendolo
sempre disteso; ne faccia mouimenti con le dita, & portila persona
dritta, & la testa alzata.

1) Cinque Passi doslova znamená pět kroků.

Kategorie: Il Ballarino - Regole