39 - Capriole terze, quarte, e quinte - ND

PRAVIDLO XXXIX.
O capriolách trojných, čtverných, paterných,
sekaných ve vzduchu a proplétaných.

REGOLA XXXIX.
Delle Capriole in terza, in quarta, in quinta,
spezzate in aria, & intrecciate.

D. Zdá se mi, že jinými lepšími ani dokonalejšími slovy
to naučit nelze. Leč pojďte přece a poučte
mne o již zmíněných capriolách.

D. A ME pare, che meglio, ne più compiutamente con parole
si possi altrui insegnare. Però venite pure ad inse
gnarmi le predette Capriole.

M. Caprioly trojné se učí tak, že se opřeš rukama o židli,
nebo se chopíš zavěšené šňůry, pravou nohu budeš držet vpředu
u levé, nebo levou natolik před pravou, aby špička levé
dospěla k pravé patě. Pak se pozvedneš nahoru silou
paží, které mají být stejně jako nohy dobře napjaté (distese),
nejprve projde levá noha, kterou máš vzadu, a pak pravá;
a podruhé projde levá, a nohy projdou třikrát,
jak bylo řečeno, nakolik hbitě to svedeš. Nakonec zůstane
levá noha vpředu, a dopadneš lehce na špičky nohou.
Z tohoto vzešlo toto jméno capriola, protože člověk
vyskočí a přitom hbitě pohybuje nohama dopředu a dozadu
jako srnec1), a trojná capriola se pak nazývá proto, že se
třikrát projde nohama. Přejděme nyní ke capriole čtverné.

M. Le Capriole in terza s'imparano appoggiando le mani ad una sedia,
ò pigliandosi ad una corda attaccata, tenendo il piè destro innanzi al
sinistro, overo il sinistro avanti tanto il destro, che la punta del sinistro
giunga al calcagno del destro; poi alzandosi sù con la forza delle
braccia, le quali insieme con le gambe stieno ben distese, passerà
prima il piè sinistro, che si troverà havere in dietro, & poi il destro;
& un'altra volta passerà il sinistro, & passerà co'piedi tre volte,
come hò detto, quanto più presto potrà, restando nell'ultimo col
piè sinistro innanzi, lasciandosi cader leggiermente in punta de piedi;
& da questo è nato questo nome di Capriola, perche l'huomo
s'alza à farla con muover presto i piedi innanzi, e in dietro à modo
d'un Capriolo; & poi si chiama Capriola terza, perche si passano
tre volte li piedi. Veniamo hora alla Capriola quarta.

1) Srnec se italsky řekne capriolo.

Kategorie: Nobiltà - Regole