46 - Molinello - ND

REGOLA XLVI.
O mlýnku (Molinello).

REGOLA XLVI.
Del Molinello.

D. Budu vám tedy naslouchat o tom, co jste mi slíbil
říci o mlýnku (Molinello).

D. HOR v'ascolterò intorno à quanto m'havete promesso à
dirmi del Molinello.

M. Tento mlýnek (Molinello) se dělá tak, že uděláš dvakrát (due volte) gagliardové
pětikroky (cinque Passi nella Gagliarda), jednou točené doleva a podruhé doprava;
nacházeje se stále naproti tomu, kde se začínalo. A pro tyto
otočky (volte tonde) v pětikrocích (cinque Passi) či pěti úderů nohou (battute di piede), jak
jim kdo chce říkat, byly tyto skutky pojmenovány mlýnek (Molinello). Nyní
přejděme k rozmluvě o Sottopiede.

M. Questo Molinello si farà, col fare due volte i cinque
Passi nella Gagliarda, l'una volti alla sinistra, & l'altra alla destra;
trovandosi sempre all'incontro dove si principiaranno: & da
queste volte tonde de'cinque Passi, ò cinque battute di piede, che
vogliam dirle, hanno preso nome queste attioni di Molinello. Hor
veniamo à ragionare del Sottopiede.

Kategorie: Nobiltà - Regole