47 - Sottopiede - ND

REGOLA XLVII.
O Sottopiede, a odkud má toto jméno
mít původ.

REGOLA XLVII.
Del Sottopiede, & donde s'hanbo questo nome
havuto origine.

D. Ach, neotálejte již s rozmluvou o Sottopiede, protože
velmi toužím jej poznat.

D. DEH non tardate più à ragionare del Sottopiede, perche
molto desidero à saperlo.

M. Sottopiede se dělá vždy tak, nebo stranou, tímto způsobem: nejprve
se udělá jeden krok nebo jeden Trabucchetto na levou stranu levou rovněž nohou
levou, a když ta klesá, pozvedne se pravá, která je vzadu. Tato se špičkou položí
na místo, kde se nachází levá se
zvednutou patou. V téže době (tempo) se levá pozvedne do vzduchu a
jí se znovu se pokračuje dále. A z tohoto efektu,
kdy se jedna noha klade dozadu k druhé, je odvozeno
jméno Sottopiede1), který se dělá tak,
jak jsem ti ukázal. Nyní
přejdu k tomu, abych tě naučil, jak
se dělá Sommessa.

M. Si fà sempre il Sottopiede, ò per fianco in questo modo; prima
si fà un passo overo un Trabucchetto al lato sinistro pur col piè
sinistro, & nel calarlo si alza il destro, che stà in dietro; il quale ponendosi
nel luogo, dove si troverà il sinistro con la sua punta, & il
calcagno alzato, nel medesimo tempo il sinistro s'alza in aria, &
con esso di nuovo si segue à farne de gl'altri; Et da questo effetto
di porre l'un piede di dietro all'altro è derivato
il nome di Sottopiede, che và fatto,
come t'hò mostrato, & hora
vengo ad insegnarti come
si facci la Sommessa.

1) Doslova to znamená "pod nohu" nebo "pod nohou".

Kategorie: Nobiltà - Regole