54 - Costatetto - ND

PRAVIDLO LIIII.
O Costatetto.

REGOLA LIIII.
Del Costatetto.

Ž. Prosím Vaši Milost, aby mi co to nejdříve pověděla, bude mi to
velmi milé.

D. QUANTO prima, di gratia, U.S. mel dica, che mi sarà
carissimo.

M. Nacházíš se na spárovaných nohách, pohneš levou a vzdálíš ji
půl kroku stranou od pravé. Ta má být pozvednuta
spolu s tělem, když uděláš skůček, pak když ji unožíš
stranou, vrátí se podle téhož řádu (ordine) na místo levé,
a budeš to stále dělat na špičkách nohou; tímto způsobem se to má dělat.
A kvůli tomuto ťukání nohou stranou (costato) jedné k druhé získal řečený
pohyb jméno Costatetto. A teď ti povyprávím o Campanella.

M. Trovandosi à piedi pari, si moverà il sinistro, & discostandolo
mezzo passo per fianco dal destro: il qual hà da esser levato
insieme con la persona, facendosi un Saltetto; poi allargandolo
per fianco, si torna col medesimo ordine quello nel luogo del sinistro,
& sempre farassi in punta di piedi; & in questa maniera và fatto.
Et da cosi fatto batter di piedi per costato l'un dall'altro, il detto
moto hà preso il nome di Costatetto. Vengo hora à dirti della Campanella.

Kategorie: Nobiltà - Regole