61 - Spezzato finto - ND

PRAVIDLO LXI.
Způsob, jak dělat Spezzato finto, a odkud pochází.

REGOLA LXI.
Modo da far lo Spezzato finto, & donde deriva.

D. Pane Mistře, povězte mi, pěkně prosím, je tento
Spezzato finto nezbytný?

D. SIGNOR Maestro, ditemi per cortesia, è egli necessario
questo Spezzato finto?

M. Naprosto nezbytný, zejména v cascardách a dalších tancích (Balli),
kde je zrychlená část (sciolta) skladby tohoto tance (Ballo). Jak je řečeno
u Alta Vittoria: když všichni dělají dva Spezzati dozadu, jeden levou
a druhý pravou, a tou levou nohou, kterou mají vpředu,
jdou dále dopředu; je to proti pravidlu (Regola)
a takový pohyb je nanejvýš špatný. Jak jsem ti řekl ve svém dalším
pravidle, je dáno, že tou nohou, která se nachází vpředu, nelze jít
dopředu, protože takový pohyb je proti přirozenosti. Proto je třeba
se mu naučit a je to naprosto nezbytné. Zde je způsob, jak se má dělat:
pravou nohu, kterou máš vpředu, dáš dozadu na špičku
nohy. Pak uděláš Trabucchetto levou, a pravou,
kterou budeš mít ve vzduchu, spustíš jako olůvko na tomtéž místě.
A protože předstíráš, že jdeš dozadu, a pak se hned vracíš na řečené
místo, proto vzniklo takové jméno. O tomto už ti nemám dále co
říci, ale vysvětlím ti, jak se má dělat Spezzato Alterato.

M. Necessariissimo, e massime alle Cascarde & ad altri Balli,
dove ci và la sciolta della sonata di quel Ballo, come dire ad Alta
Vittoria; che tutti fanno due Spezzati in dietro, uno col sinistro,
& l'altro col destro, & col piè sinistro, che si trovano havere innanzi,
caminano similmente innanzi; & questo và contra la Regola,
& è falsissimo quel moto, si come ti hò detto ad un'altra mia
Regola, atteso che quel piè, che si trova innanzi, non può caminare
innanzi, perche è moto contra la natura fatto, & per questo bisogna
impararlo, & è necessariissimo. Questo è il modo da farsi; quel
piè destro, che ti troverai havere innanzi, lo tirarai in dietro in punta
di piede; poi farai un Trabucchetto col sinistro, & col destro,
che ti troverai havere in aria, lo calerai à piombo nel medesimo luogo:
& perche fingi d'andare in dietro, & poi torni subito in detto
luogo; da questo hà pigliato cosi fatto nome, e di ciò non hò altro che
dirti; ma ti dichiarerò dello Spezzato Alterato come dee farsi.

Kategorie: Nobiltà - Regole