66 - Saffice - ND

PRAVIDLO LXVI.
O způsobu, jak se má dělat Saffice, a odkud pochází.

REGOLA LXVI.
Del modo come dee farsi il Saffice, & donde deriva.

D. Pane mistře, jméno Saffice mi připadá hodně
ošemetné a nikdy jsem je žádného jiného mistra neslyšel vyslovit.
Prosím vás tedy, abyste mne ho z lásky srdce, jíž věřím, naučil
a pověděl mi, odkud se vzalo toto jméno.

D. SIGNOR Maestro questo nome di Saffice mi par molto
Scabroso, & mai l'hò inteso dire à ness'un Maestro, però
la prego se mi ama di cuore, come credo, me lo insegni,
e mi dica donde hà preso questo nome.

M. Velice rád, synáčku můj. Povšimni si, že když chceš dělat tento Saffice,
je třeba, abys udělal levou nohou jednu Ripresa sottopiede doleva
a jeden Trabucchetto stejnou nohou. Totéž uděláš
pravou nohou, jíž bylo dříve obvyklé dělat jeden Spezzato, takže v obratech (volte)
se při dělání onoho Spezzato nenavracela v některých Tancích (Balli) správně; především
v cascardách, protože noha nebyla správně. Když si ale budeš počínat tímto
způsobem, vždy budeš v každém tanci (Ballo) i v cascardách nanejvýš správně.
A teď ti vyřeším pochybnost o tom, odkud pochází jméno Saffice:
Idest ad sufficientiamrei, & motorum; řečeno lidově,
Saffice je způsobilost (sufficienza) zvládnout všechny obtížné pohyby,
jako když provádějí tanec (Ballo) zkušení a dělají to se skutečnou dokonalostí. Tedy
od oné způsobilosti bylo odvozeno jméno Saffice, které ti připadá
tak ošemetné. Kvůli tomu všemu ti ale nechci ti zůstat dlužen vysvětlení,
jak se má dělat Destice.

M. Molto volontieri figliuol mio, averti che volendo far questo Saffice,
ti bisogna far col piè sinistro, una Ripresa sottopiede al lato sinistro,
& un Trabucchetto con l'istesso piede, il medesimo farai col
piede destro, che prima si soleva far un Spezzato, che alle volte
non tornava bene à far quel Spezzato ad alcuni Balli, & massime
alle Cascarde, perche si trovava falso col piè, ma facendo in questo
modo sempre ti troverai ad ogni Ballo, & alle Cascarde giustissimo.
Hora vengo à risolverti il dubbio donde deriva questo nome di Saffice:
Idest ad sufficientiamrei, & motorum; parlando volgarmente,
questo Saffice è la sufficienza di fare tutti i moti difficili, &
facendolo reduci il Ballo, che farai alla vera perfettione, e però da
questa sua sufficienza, hà preso questo nome di Saffice, che ti pareva
nome tanto scabroso: ma con tutto ciò, non vò restare di mostrarti,
come hai da fare il Destice.

Kategorie: Nobiltà - Regole