67 - Destice - ND

PRAVIDLO LXVII.
Jak se má dělat Destice a proč
se tak jmenuje.

REGOLA LXVII.
Come il Destice dee farsi, & perche
si chiama egli cosi.

D. Ach, jsem tolik vděčný za výpověď, kterou mi poskytla Vaše milost,
abych díky ní byl schopen znát skutečná pravidla, vámi
stanovená. Toužím však, abyste neustal a ukázal mi ještě
Destice, i odkud pochází.

D. O QUANTO m'è stato grato il documento che U.S. mi
hà dato, che m'hà fatto capace della vera Regola, ch'ella
hà data, però desidero non resti, di mostrarmi questo
Destice, & donde deriva.

M. Plesám, raduji se a jsem velice pyšný na otázky, které jsi
mi položil; poznávám nyní, že jsi student, který touží dopodrobna znát
názvy i přízviska všech pohybů všech druhů
tanců. A proto bych nechtěl pochybit tím, že bych ti je se vším půvabem nepředvedl,
aby sis je mohl znamenitě osvojit. Chceš-li tedy provést
tento Destice, je třeba, aby sis počínal podle stejného pravidla (Regola) jako při Saffice,
zde je ovšem třeba udělat dvě Riprese Sottopiede a jeden
Trabucchetto s levým bokem dovnitř, a tělem si přitom počínat obratně a hbitě (destriggiando).
Totéž pak uděláš s pravým bokem dovnitř.
Podle tohoto pravidla (Regola) máš postupovat, až ho budeš dělat; je to velice důležité
jak v Balletti, tak i v cascardách. Zbývá mi ještě říci, odkud
toto jméno pochází: povím ti tedy, že se má provádět tělem obratně a hbitě (destriggiando),
tu jedním bokem, tu druhým, tak aby všem okolostojícím poskytl
co nejpůvabnější pohled. A proto byl z tohoto úhybného pohybu (destriggiar) těla odvozen
název Destice. Nechci však opomenout vysvětlení, jak
máš dělat Corinto.

M. Giubilo, godo, & sommamente mi glorio di tai quesiti, che fatto
m'hai: hora conosco, che tu sei studente, & che desideri saper minutamente
i nomi, e cognomi di tutti i Moti, che vanno ad ogni sorte
de Balli, onde per questo non vò mancare gratiosamente mostrarteli,
acciò possi essere d'essi eccellente possessore; per tanto à voler fare
questo Destice, ti bisogna tener la medesima Regola del Saffice;
ma però in questo bisogna che facci due Riprese Sottopiede, & un
Trabucchetto col fianco sinistro per dentro, destriggiando la vita,
le medesime attioni; & i medesimi farai col fianco destro per dentro,
& questa Regola hai da tenere per farla, & è necessariissima
tanto à i Balletti, quanto alle Cascarde. Hora restami à dirti donde
deriva questo nome: ti dico che nel farlo si và destriggiando con
la vita, hora con un fianco, hora con un'altro, che alli Astanti fà
gratiosissima vista; onde da questo destriggiar di vita, hà preso
questo nome di Destice; però non vò mancare di mostrarti, come
hai da far il Corinto.

Kategorie: Nobiltà - Regole