Alta Cardana - ND

ALTA CARDANA
CASCARDA
KU CHVÁLE VELMI VYNIKAJÍCÍ PANÍ
GIERONIMY CARDANA ARCA
UŠLECHTILÉ PANÍ ŘÍMSKÉ.

ALTA CARDANA
CASCARDA
IN LODE DELLA MOLTO ILL.RE SIG.
GIERONIMA CARDANA ARCAv GENTILDONNA ROMANA.

Tato Cascarda začíná obvyklými kavalírskými
obřadnostmi. Uchopí se náležitou rukou a udělají
Riverenzu breve, dva Saffici; pak v promenádě
čtyři Spezzati, jedna Ripresa sottopiede
doleva, jeden Fioretto; totéž doprava. Pokračují tím, že
udělají dva Spezzati, dva Fioretti, dva Passi minimi a nakonec
jeden Corinto doleva, totéž dělají opačně. Nakonec
udělají dvě Riprese, dva Trabucchetti a jeden Doppio minimo
doleva, začínají levou, totéž opačně.

QUESTA Cascarda si principiarà con le solite Creanze
Cavaleresche, & pigliandosi per la man'ordinaria, faranno
la Riverenza breve, & due Saffici; poi passeggiaranno
con quattro Spezzati, una Ripresa sottopiede
al lato sinistro, & un Fioretto; il medesimo al lato destro, seguitando
à fare due Spezzati, due Fioretti, due Passi minimi, & al fine
un Corinto al lato sinistro: il medesimo faranno per contrario. Finalmente
faranno due Riprese, due Trabucchetti, & un Doppio minimo
al lato sinistro, principiandoli col sinistro: il medesimo per contrario.

Ve druhé části se uchopí pravou rukou, udělají dva
Spezzati a jeden Trabucchetto doleva, jeden Destice
doprava, a pustí se. Totéž udělají
opačně a zamíří doleva. Potom udělají tutéž Ripresu
a Fioretto, doleva i doprava, dva Spezzati, dva
Fioretti, dva Passi minimi a jeden Corinto, uvedené pohyby
začnou levou nohou, totéž udělají opačně. Nakonec
udělají dvě Riprese, dva Trabucchetti, dva Fioretti a jeden Saffice
doleva. Doprava udělají dvě Riprese, dva Trabucchetti
a jeden Spezzato, začínají je pravou nohou, a jeden Saffice
doleva. A tomuto říkám, že je to řádná část (Tempo Regolato).

Nel secondo tempo, si pigliaranno per la man destra, facendo due
Spezzati, un Trabucchetto al lato sinistro, & un Destice al lato
destro, & nell'istesso tempo si lasciaranno: il medesimo faranno per
contrario, voltandosi à man sinistra; dopò faranno la medesima Ripresa,
Fioretto, sì al lato sinistro, come al destro, con gli due Spezzati, due
Fioretti, due Passi minimi, & un Corinto, principiando li detti Moti
col piè sinistro: il medesimo faranno per contrario. Ultimamente
faranno le due Riprese, due Trabucchetti, due Fioretti, & un Saffice
al lato sinistro: & al lato destro faranno due Riprese, due Trabucchetti,
& un Spezzato, principiandoli col piè destro, & un Saffice
al lato sinistro. & questo dico che è Tempo Regolato.

Ve třetí části udělají totéž opačně, v držení
za levou ruku.

Nel terzo tempo, faranno il medesimo per contrario, pigliandosi
per la man sinistra.

Ve čtvrté a poslední části udělají jeden Passo trangato levou nohou,
toutéž jeden Zoppetto, s přednožením pravé lehce šikmo1),
potom udělají jeden Passo s levou ve vzduchu a Cadenzu, tentýž
Zoppetto, Passo ve vzduchu a Cadenza opačně. Pak udělají
jeden Passo minimo pravou, jeden Saffice doleva. Stejné
pohyby udělají ještě jednou od začátku, začnou je opačně. Když je to
uděláno, udělají dříve zmíněnou Ripresu a Fioretto doleva
i doprava, a všechny další pohyby uvedené ve druhé části až po Corinto.
Nakonec udělají dva Spezzati v natáčení (fiancheggiati), dva Saffici;
pak se s obvyklými kavalírskými obřadnostmi uchopí náležitou rukou
a udělají dva Passi puntati minimi dopředu a levou nohou
Riverenzu.

Nel quarto, & ultimo tempo, faranno un Passo trangato col piè
sinistro, & con l'istesso un Zoppetto, inarborando il destro, &
dopò faranno un Passo in aria col sinistro, & la Cadenza: il medesimo
Zoppetto, Passo in aria, & Cadenza per contrario; poi faranno
un Passo minimo col destro, & un Saffice al lato sinistro: li medesimi
Moti tornaranno à far da capo, principiandoli per contrario. Ciò
fatto, faranno la predetta Ripresa, & Fioretto, sì al lato sinistro, come
al destro, con tutti gl'altri Moti detti nel secondo tempo sino fatto il Corinto.
Ultimamente faranno due Spezzati fiancheggiati, con due Saffici;
poi con le solite Creanze Cavaleresche si pigliaranno per la man'
ordinaria facendo due Passi puntati innanzi minimi, & col piè sinistro
la Riverenza.

1) Opisný překlad slovesa inarborare, které dnešní slovníky neznají, a jehož pravděpodobný význam lze odhadnout jako rozvětvit.

Kategorie: Nobiltà - tance