Regolato

Italský výraz regolato znamená řádný, spořádaný, pravidelný, umírněný, ev. regulérní.
Ve druhé sbírce Fabritia Carosa nazvané Nobiltà di Dame (1600) bývá použit v popisech tanců, kdy na konci nějaké části Caroso píše:
A toto je Tempo Regolato.
Což lze přeložit jako řádná část nebo část dělaná podle pravidla - neboť Regola znamená pravidlo (a také předpis, řehole, norma, zvyk, míra).

Kategorie: Enc-Cinquecento