Bontempo

Tiberio Titi: Marie Magdalena, velkovévodkyně toskánská

Ambrosio Bontempo1)

Italský taneční mistr, který působil na přelomu 16. a 17. století ve Štýrském Hradci, tehdy sídelním městě vnitřního Rakouska2). Působil u dvora a byl v té době ve městě jediným tanečním mistrem.

Na konci 80. let 16. století jej ke svému dvoru povolal z Itálie arcivévoda Karel II. Štýrský. Bontempo byl jako dvorní taneční mistr činný do roku 1620, ze strany arcivévody velmi oceňován a dobře placen, roku 1606 byl povýšen do šlechtického stavu (pravděpodobně na vlastní žádost). Jeho úkolem byla výuka šlechtických chlapců a především arcivévodských dětí – stal se tak učitelem budoucích dvou císařů a několika královen. Byli to pozdější císař Ferdinand II. a jeho potomci, mj. i císař Ferdinand III., z dam pak Markéta, královna španělská, polské královny Anna a Konstance a Marie Magdalena, velkovévodkyně toskánská.

Jako dvorní taneční mistr absolvoval několik cest jako součást doprovodu svých vznešených žaček – královských nevěst, o něž pak pečoval při jejich prezentacích v rámci slavností, kde jeho svěřenkyně předváděly nejnovější italské tance. Roku 1592 takto doprovázel do Polska budoucí královnu Annu a roku 1598 princeznu Markétu do Španělska.

Když v říjnu roku 1608 ve Florencii došlo k uzavření sňatku Cosima II. Medicejského se štýrskou princeznou Marií Magdalenou, podílel se Bontempo na přípravě taneční stránky slavností. Z dochovaného dopisu jsou známy tance, které Marie Magdalena pod vedením Bontempa nastudovala a které ve Florencii se svými dámami předvedla: byly to Gagliarda, Tortiglione, Canario, Florido Giglio, Fiamma d’amore, Gallaria d’amore, a také Ballo, které vytvořil sám Bontempo.

1) Zpracováno podle:
ROTTENSTEINER, Gudrun, Vom "Ballarino" zum "Maitre à danser", in : Morgenröte des Barock: Tanz im 17. Jahrhundert, Freiburg 2004, s. 181-188.

2) Vnitřní Rakousko tehdy tvořily Štýrsko, Korutany, Kraňsko, Terst, Gorice (Görz), Istrie a části Dalmácie. Kolem roku 1600 měl Štýrský Hradec 9 000 obyvatel a byl druhým největším rakouským městem (vztaženo k dnešnímu Rakousku).

Kategorie: Encyklopedie | Taneční mistři