Botta

Výraz botta v dnešní italštině znamená rána, úder, sek, šťouchanec, herda, bodnutí, seknutí, výstřel.

Tento výraz se často objevuje u Negriho při popisu gagliardových variací. Má tu dva významy. Jednak to může být dupnutí nohy o zem. Může to ale také být úder ve smyslu úderu srdce zvonu (podobně jako battuta), a pak jde o přednožení (botta inanzi) nebo zanožení (botta indietro). Pokud se při popisu variace střídají výrazy botta inanzi a botta indietro, pak jde nejspíš o přednožování a zanožování. Pokud se někde osaměle objeví botta inanzi, bude to spíše dupnutí. Není jednoduché to jednoznačně rozlišit.

A pak je tu ještě jeden význam, botta u Negriho může znamenat také dobu taktu nebo možná spíše pohyb, který se nohou dělá. Ne vždy se u něj totiž shoduje počet jím uvedených botte s počtem dob odpovídajících taktů. Negri je schopen u popisu gagliardových variací napsat například toto: "...tato variace je v 17 úderech (botte). & je ve čtyřech taktech (tempi) gagliardy..."1)

.

1) Čtvrtá část tance Fedeltà d'Amore.

Kategorie: Enc-Cinquecento