Bratrstvo sv. Juliána

Ve Francii existoval již od roku 1321 cech tanečních mistrů. Nazýval se Bratrstvo sv. Juliána; roku 1434 získal královskou licenci, kterou v roce 1406 potvrdil Karel VI.

Vedoucí bratrstva (roi des violons) měl právo udělovat licence pro výuku tance. Tak jako ostatní středověké cechy, i Bratrstvo sv. Juliána mělo své přísné regule: adept se čtyři roky učil pod vedením mistra a nakonec se předvedl závěrečnou prací. Adept musel mít hudební a samozřejmě choreografické znalosti, musel je umět propojit a také musel ovládat metody zápisu tanců. Pokud splnil náležité podmínky, mohl se nadále nazývat mistrem a sám začít učit.

Kategorie: Encyklopedie