Cech tanečních mistrů

Nejstarší známý cech tanečních mistrů vznikl ve Francii roku 1321 pod jménem Bratrstvo sv. Juliána.

V pozdějších dobách (baroko) byly podobné cechy běžnou záležitostí, neboť taneční mistři si své dovednosti střežili stejně obezřetně jako všichni ostatní živnostníci a řemeslníci, jimiž taneční mistři také často bývali. Mistři, sdružení v cechu, své služby ovšem nabízeli spíše neurozeným zájemcům. Věhlasní taneční mistři, kteří působili u významných dvorů, zřejmě členství v cechu jako záštitu nepotřebovali.

U tanečníků platila podobná pravidla jako u ostatních cechů: zájemce o živnost musel prokázat patřičné znalosti a zaplatit určenou částku, aby mohl být zapsán mezi mistry a provozovat živnost.

Kategorie: Encyklopedie