Fiancheggiato

V plurále fiancheggati. Výraz, který se objevuje hlavně v italských tancích - balletti 16. století. Též ve tvaru fiancheggiando.

Nejde o konkrétní krok nebo taneční variaci, ale o způsob jejich provedení: znamená natáčení těla bokem, neboť fianche znamená bok. Což lze v praxi provést dvojím způsobem: jednak postupem šikmo v diagonále se změnou směru (cikcak) nebo pouhé natáčení těla při provádění kroků dopředu či dozadu. Z původních zápisů to jednoznačně nevyplývá.

Kategorie: Enc-Cinquecento | Encyklopedie